Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02222
15-10-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
De Block had een gesprek met de Italiaanse ambassadeur, die liet doorschemeren dat Fanfani bezwaren had tegen initiatieven vóór de 25e, dus het initiatief-Spaak ongaarne zag. Hoofdopgave was om het front van de vijf terzake het memorandum van de Commissie te handhaven. De Block liet weten dat over het initiatief van Spaak overeenstemming was bereikt ter gelegenheid van een bezoek van Spaak en Harmel aan Nederland. Later bleek dat in het memorandum van Spaak enkele punten worden opgenomen, die niet conform het gesprek waren. Of het nog tot een Benelux-initiatief komt is onzeker, omdat ook de Luxemburgers aarzelden.