Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02224
20-10-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1092/65.
Op 25/26 okt zullen de 5 EEG-partners met elkaar praten over de houding tegenover de wegblijvende Fransen. Het zal niet eenvoudig zijn om overeenstemming te bereiken.
Het aantrekkelijke van het oorspronkelijke plan-Spaak was de consequentie die Spaak verbond aan een afwijzing door de Fransen van een vergadering à Six zonder Commissie binnen een zekere termijn. In de laatste weken is dit ultimatum echter uit het plan verdwenen en is slechts de tot de Fransen te richten uitnodiging overeind gebleven. Het plan verliest zijn attractie als niet zou vaststaan de wil van de vijf om desnoods zonder Frankrijk de EEG voort te zetten.
Hartogh meent dat de Fransen slechts buigen voor één door de vijf in te nemen gedragslijn, namelijk die waarbij de vijf een vastbesloten indruk maken, dat zij zonder Frankrijk zullen verder gaan en zich onmiddellijk zullen richten tot de landen die reeds eerder bereid waren tot de EEG toe te treden.