Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02225
22-10-1965
Samenvatting
1037. Bespreking met minister Spaak over EEG.
N.a.v. de REZ van hedenmorgen zou Luns het volgende met Spaak kunnen bespreken:
1. Luns zou instemming kunnen vragen met de procedurepunten waarover de REZ het eens werd en die aan de Raadszitting zouden kunnen worden voorgelegd. A) De Raad dient een datum voor de volgende vergadering vast te stellen. B) Aan de PV's dient te worden opgedragen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om, voor het geval Frankrijk niet terugkeert, de EEG zo goed mogelijk voort te zetten zonder Frankrijk. C) Frankrijk zou kunnen worden uitgenodigd voor een Raadsvergadering zonder aanwezigheid van de Commissie, om de politieke aspecten van de crisis te bespreken. D) De vijf zouden overeenstemming moeten bereiken over een gemeenschappelijke verklaring, waarin duidelijk wordt gemaakt dat zij niet van plan zijn om d.m.v. verdragswijziging of anderszins de institutionele structuur van de EG aan te tasten.
2. Spaak zou instemming kunnen worden gevraagd voor een begrotingsprocedure waarin de vijf het eens worden over ontwerp-begrotingen, en vervolgens de schriftelijke procedure in werking wordt gesteld, waarin Frankrijk om instemming wordt gevraagd.