Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02228
19-11-1965
Samenvatting
1161. Langdurige stilstand van de Europese Gemeenschappen.
In de nota van EZ wordt nagegaan wat de gevolgen zouden zijn van een langdurige stagnatie van de EG. De nota gaat uit van de veronderstelling dat de stilstand twee à drie jaar zou duren; dat er geen nieuwe beslissingen zullen worden genomen en dat slechts het minimum aan verdragsverplichtingen zal worden uitgevoerd.
De nota behelst een nuttige gedachtenexercitie, maar biedt nauwelijks houvast voor het beleid in de komende maanden. De REZ kan volstaan met het kennis nemen van de nota.