Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02234
04-07-1969
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4n. Zetel van het Europees instituut voor technologie.
Veringa deelt mee dat de besprekingen in de voorbereidingscommissie van de OESO over de vestigingsplaats ongunstig verlopen. Volgens de laatste berichten geniet Milaan de voorkeur boven Maastricht. De Westduitse regering steunt Milaan in ruil voor Italiaanse steun m het internationaal octrooibureau te verplaatsen van Den Haag naar M√ľnchen.
Zie ook