Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02238
14-02-1967
Actoren
Memorandum
Samenvatting
190. Deense houding jegens EEG.
T.b.v. het bezoek van minister Dahlgaard zet Everts de zaken rond de Deense toetreding en de Deense landbouwpolitiek op een rij.
Denemarken is naast het VK van alle EFTA-landen het meest geporteerd voor een EEG-lidmaatschap. Slechts het feit dat het VK nog niet is toegetreden weerhoudt de Deense regering van een toetredingsaanvrage. Vorig jaar is overwogen om onafhankelijk van het VK een aanvraag in te dienen. Ook een gezamenlijke aanvraag met Zweden en Noorwegen was in discussie.
Voorts wordt ingegaan op de Deense wensen bij de voorgaande toetredingsonderhandelingen, die nog niet tot conclusies had geleid. Ook de Deense houding inzake de EEG-landbouwpolitiek wordt besproken.
Zie ook