Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02249
09-11-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
75/69. Luns had op 6 nov. in de auto een vertrouwelijk gesprek onder vier ogen met minister Schumann.
Luns verklaarde dat moeilijk te ontkennen viel at de Bondsrepubliek de grootste machtsfactor in W-Europa is geworden. Nu is het zo, dat praktisch alle Europese landen een mogelijk herleven van nationalistische tendenzen bij dit volk vrezen. Hetzelfde is niet het geval bij Frankrijk, omdat het zich tevreden voelt met zijn grenzen en eerder de neiging vertoont zich te concentreren op zichzelf. In verband hiermee is het de vraag of Frankrijk de toetreding van Engeland actief gaat bevorderen.
Zeer vertrouwelijk voegde Luns hieraan toe, dat hij de zaak ook, zij het voorzichtig, besproken had met de nieuwe bondskanselier Brandt. Brandt had hierop instemmend gereageerd en gewezen op het Duitse belang on de BRD krachtig aan het westen te binden en daarom ook geporteerd is van toetreding van Engeland.
Schumann reageerde niet afwijzend.