Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02253
23-09-1971
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
293. Eventuele Europese topconferentie.
Van Lynden overhandigde voor het vertrek van Schmelzer op Schiphol zijn memo 289, waarin hij de door Comité Politique besproken wens voor het houden van een nieuwe topconferentie wordt besproken (bijgevoegd). Schmelzer tekende aan:
1. Akkoord, mits dat aan de topconferentie de vier kandidaat-leden kunnen deelnemen 'op een voor hen acceptabele wijze'.
2. In het oog ware te houden de wenselijkheid de organen van de Gemeenschap niet uit te hollen.
3. De Europese Commissie moet op de summit op voet van gelijkheid kunnen deelnemen.
4. Als plaats van conferentie achtte Schmelzer zowel Rome als Brussel aanvaardbaar. Parijs is tot dusver niet genoemd, maar dit zou slechts aanvaardbaar zijn als tegelijkertijd wordt besloten tot roulering van de topconferenties over de hoofdsteden van de Gemeenschap.