Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02255
15-10-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
909. Europese topconferentie.
Hartogh wijst op de noodzaak om op korte termijn een Nederlands standpunt vast te stellen inzake het houden van een Europese topconferentie.
Ofschoon Hartogh bezwaren heeft tegen het veelvuldig houden van topconferenties vanwege de devaluerende invloed op de EEG-Raad, lijkt, gezien de enthousiaste reacties van de andere lidstaten en premier Heath, een topconferentie niet meer te stoppen. Er moet wel worden vastgehouden aan de door Schmelzer gestelde voorwaarden, nl. Deelname van de vier kandidaatleden, garantie dat de EG-organen niet worden uitgehold, deelname van de Europese Commissie en goede voorbereiding.
Als enig algemeen agendapunt wordt genoemd de monetaire crisis. Hartogh betwijfelt echter of de top hiervoor een geschikt forum is. Een ander onderwerp is de politieke samenwerking. Indien dit besproken zal worden, dan moet Nederland zich sterk maken dat het gesprek zal gaan over de politieke structuur van West-Europa in de toekomst.