Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02260
06-06-1972
Samenvatting
352. Topconferentie.
Bij de motieven van Pompidou om een topconferentie bijeen te roepen spelen behalve binnenlandse motieven ook elementen van buitenlandse politiek een rol. Als voorwaarden voor het bijeenroepen van de conferentie noemt hij uitzicht op overeenstemming over de EMU, Europese vennootschap, industriebeleid, ontwikkelingssamenwerking en politieke samenwerking. Anderzijds terzijdestelling van institutionele vraagstukken.
De Ranitz meent dat Frankrijk op de meeste punten meer demandeur is dan het toegeeft. Dreigen met het afgelasten van de topconferentie kan niet anders gezien worden als een bewijs van zwakte van de Franse onderhandelingspositie.
Nederland kan in deze situatie het beste een afwachtende houding innemen.
Zie ook