Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02267
09-11-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
776. De voorstellen van Pompidou voor een nieuwe, geïnstitutionaliseerde vorm van topconferenties hebben als rode draad gelopen door de besprekingen in Parijs. Er doen zich t.a.v. de topconferentie twee problemen voor:
1) de praktische uitvoering van de besluiten. Nederland wil dan meer dan slechts een 'gesprek bij de haard'. Wenselijk is dat de ministers van Buitenlandse Zaken hierbij aanwezig zijn.
2) Het democratische aspect. In de twee rapporten van Luxemburg is w.b. de Europese Politieke Samenwerking het contact met het Europees Parlement verankerd. Deze rol is vooral toe te bedelen aan de ministers van Buitenlandse Zaken.