Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02268
14-11-1973
Actoren
codebericht
Samenvatting
249. Voorstel president Pompidou voor een topconferentie.
Nederland is bereid aan de topconferentie voor het einde van het jaar deel te nemen. Wel behoudt Nederland zich een nadere standpuntbepaling voor, wat betreft toekomstige conferenties. Dit houdt in dat deze een ad hoc karakter dienen te hebben.
De Nederlandse aarzelingen t.a.v. regelmatige bijeenkomsten van regeringsleiders blijven van kracht. Deze zijn allereerst gericht tegen de conferenties zoals die van Den Haag en Parijs en minder tegen informele bijeenkomsten zoals de komende conferentie te Kopenhagen.
Nederland kan instemmen met bijeenkomsten in geval van crisissituaties. W.b. bijeenkomsten van de ministers van Financiƫn en EZ meent Van der Stoel dat bijeenkomsten buiten Raadsverband niet gewenst zijn.