Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02271
12-10-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
43/72. Britse démarche inzake behandeling schuldenlast minst ontwikkelde landen op a.s. Topconferentie.
Rutten ontving de Britse ambassaderaad. Deze deelde mee dat hij inmiddels uit de meeste hoofdsteden reacties had gekregen op de Britse voorstellen. Met name in Parijs, Bonn en Rome bestaan bezwaren tegen de suggestie, dat de topconferentie zou besluiten aan een aantal ontwikkelingslanden kwijtschelding te geven aan alle renteverplichtingen op reeds aangegane leningen. Niettemin zullen de Britten proberen om het voorstel op de topconferentie aanvaard te krijgen.
Rutten heeft geantwoord dat Nederland aan de algemene formulering in het rapport van de ministers van Buitenlandse Zaken de voorkeur geeft boven de meer precieze Britse formulering. Het Britse voorstel zou besproken kunnen worden in de door de EEG-Raad ingestelde werkgroep die het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap moet ontwerpen.