Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02272
06-09-1974
Actoren
Memorandum
Samenvatting
912. Uitnodiging topdiner aan MP.
Van der Stoel belde op uit Helsinki om te vragen of er nog nieuwe ontwikkelingen waren inzake het topdiner te Parijs. Gemeld kon worden dat de inventatie bekend is gemaakt. Na enig overleg werden de volgende conclusies getrokken.
1. Het zal onvermijdelijk zijn de inventatie aan te nemen. Het zal duidelijk moeten zijn dat het gesprek een geheel vrij en volkomen onverbindend karakter zal hebben. Dit betekent dat er geen besluiten kunnen worden genomen en dat pogingen om een beslissing te nemen over het houden van een topconferentie moeten worden afgewezen. Wel zou het gezelschap hierover een verzoek kunnen richten aan de ministers van Buitenlandse Zaken.
2. Er dient voor gezorgd te worden dat tijdens een eventuele topconferentie recht wordt gedaan aan de positie van de minister van Buitenlandse Zaken.
3. Geïnsisteerd moet worden op de aanwezigheid van Commissievoorzitter Ortoli.
De minister-president is met deze drie punten akkoord gegaan.