Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02274
12-12-1973
Actoren
codebericht
Samenvatting
225. Nederlands standpunt topconferentie.
Verzocht wordt aan de Bondskanselier het volgende standpunt naar voren te brengen.
1. Nederland is niet geporteerd voor geinstitutionaliseerde topconferenties, omdat het hiervan een ongunstige invloed verwacht op de Europese integratie. Wel is het bereid deel te nemen aan topconferenties wanneer daartoe een bijzondere aanleiding bestaat.
2. Nederland wil de Kopenhagen eerst de korte termijn olieproblematiek behandelen, alvorens andere problemen ter sprake komen.
3. Er zijn aanwijzingen dat van Franse zijde het voorstel zal worden gedaan om te komen tot een gesprek tussen de negen en ministers van Arabische landen. Nederland zal zich hiertegen moeilijk kunnen verzetten, doch wel enige voorwaarden stellen.
A) het gesprek mag de vredesconferentie in Genève niet doorkruisen;
b) grondige voorbereiding van de ontmoeting door de negen is noodzakelijk;
c) de bijeenkomst is niet denkbaar wanneer de Arabische landen voorgaan met retorsiemaatregelen tegen de negen;
d) de bijeenkomst is evenmin mogelijk zolang de Arabische landen hun boycot speciaal tegen Nederland blijven richten;
e) het gesprek zou gebaseerd moeten zijn op par. 5 van de verklaring van de negen van 6 november.
4) Nederland acht het van het grootste belang dat op de top geen posities worden gekozen die voor de VS als anti-Amerikaans kunnen worden opgevat.