Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02276
24-07-1969
Samenvatting
4j. Het Europese landbouwbeleid.
De Landbouwraad had besloten eind juli te trachten tot overeenstemming te komen over de maatregelen voor het komende prijsjaar. Gebleken is echter dat Italië door de kabinetscrisis niet aan EEG-beslissingen met financiële consequentie kan meewerken. De Europese Commissie is hier zeer ontstemd over. De voorzitter (Witteveen) meent dat voorkomen moet worden dat kabinetscrisissen tot een verlamming van de besluitvorming in de Raad kan leiden. Hij meent dat het protectionistische systeem voor zuivel niet mag worden uitgebreid tot andere producten. Lardinois ziet niets in de door Italië gewenste marktregeling voor groenten en fruit, waar wil wel voor sinaasappelen een uitzondering maken. De Raad is het eens dat het interventiebeleid niet mag worden uitgebreid tot andere sectoren. De voorzitter acht het een goede suggestie om de prijsvoorstellen, marktordening en financiering van de landbouwsector in september in de Algemene Raad te bespreken.