Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02278
14-08-1969
Samenvatting
4c. Vergadering EEG-Raad inzake gevolgen devaluatie van de Franse franc.
De Nederlandse delegatie heeft opnieuw getracht het aanvaarden van een stelsel van een gewogen rekeneenheid aan de orde te stellen. Het kwam aan de orde in het Monetair Comité; in de Raad kwam het nauwelijks ter sprake. Het debat spitste zich toe op de gevolgen van de devaluatie voor de landbouwprijzen. Lardinois maakte bezwaar tegen het Commissievoorstel om het devaluatieverschil weg te werken door subisidëring van de invoer van landbouwproducten en heffing op de Franse uitvoer. Hij drong aan op interne Franse maatregelen in de fiscale sfeer. Later in de vergadering ging hij akkoord met de voorgestelde heffingen en restituties omdat bleek dat fiscale maatregelen niet effectief zouden zijn. Wel zouden de maatregelen een tijdelijk karakter krijgen.
Zie ook