Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02282
05-12-1973
Samenvatting
Energieproblemen en de topconferentie.
Gezien de oliecrisis en de olieboycot waardoor Nederland is getroffen is het noodzakelijk om de solidariteit niet als zodanig te behandelen, maar als onderdeel: een uitvloeisel van de aanvaarding door de negen van de noodzaak te komen tot een gemeenschappelijk energiebeleid. Dit overeenkomstig de volgende richtlijnen: a) er zal op het niveau van de Gemeenschap een communautair energiebeleitd gevoerd moeten worden, gericht op de voorziening op de korte en lange termijn alsmede de prijzen; b) de Commissie zal moeten kunnen beschikken over de noodzakelijke gegevens om beleidsvoorstellen te kunnen formuleren en het overeengekomen beleid te toetsen, controleren en uitvoeren; c) er komt een informatieplicht; d) de Commissie zal aan de Raad voorstellen moeten voorleggen inzake bevordering van research en ontwikkeling gericht op energievoorziening en energiebesparing; e) de Commissie kan voorstelen doen op het terrein van de communautaire prijsvorming en van de kwantitatieve voorziening met bepaalde energiedragers, telkens wanneer dit nuttig is voor de voorziening en besparing van energie; f) de Commissie zal aan de Raad voorstellen moeten doen i.v.m. de samenhang tussen de energie- en milieuproblematiek om te komen tot communautaire gezichtspunten en maatstaven; g) hiervoor dient het vrije intra-verkeer te worden verzekerd.