Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02283
03-12-1973
Samenvatting
Solidariteit in de EG.
De vraag hoe de huidige energiecrisis in Europees verband moet worden opgelost, biedt drie alternatieven: 1) EG-solidariteit, 2) 'kleine' EG-solidariteit, 3) Ieder voor zich.
Ad 1) Echte solidariteit in de EG is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a) de lidstaten verdelen de aangevoerde hoeveelheden ruwe olie naar rato van de consumptie, b) eventueel een verfijning van de verdelingspercentages, c) vrij intra-verkeer, d) gemeenschappelijk prijsregime.
Ad 2) Mocht er geen politieke wil voor solidariteit aanwezig zijn, dient gestreefd te worden naar 'kleine' solidariteit met een beperkt aantal lidstaten.
Ad 3) als laatste redmiddel staat een volledig onafhankelijk beleid als weg open. Nederland zou dan gedwongen zijn tot een beleid dat uit de volgende punten bestaat: a) verdergaande exportbeperking c.q. exportstop voor aardolieproducten, b) beslagname van in Rotterdam opgeslagen olie, c) stopzetten van de doorvoer van ruwe aardolie en gebruiken voor de Nederlandse voorziening, d) overleg en samenwerking met de VS, e) bestemming van thans geƫxporteerde hoeveelheden aardgas voor binnenlands gebruik.