Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02286
20-10-1970
Actoren
Notitie
Samenvatting
Eindrapport Groep-Werner inzake Economische en Monetaire Unie.
De agenda van de komende Raadsvergadering vermeldt de aanbieding van het eindrapport van de groep-Werner. De eerste indruk is dat de inhoud tamelijk bevredigend is. De Nederlandse desiderata zijn in niet al te afgezwakte vorm in het rapport verwerkt. Dit geldt met name voor de beide belangrijke desiderata, de formulering van de eindfase en de procedure voor de noodzakelijke verdragswijzigingen. Er worden twee onmisbare communautaire organen in genoemd een 'centre de décision' en een communautair systeem van centrale banken. Voorts wordt gesteld dat de EMU zal leiden tot een overdracht van nationale bevoegdheden aan communautaire organen.
De Coördinatiecommissie zou kunnen concluderen dat Nederland in algemene termen waardering zou kunnen uitbrengen, melding makend van het belang dat wij hechten aan de conclusies m.b.t. de eindfase.
Zie ook