Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02288
18-11-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1132. Plan Werner inzake Economische en Monetaire Unie.
Wellicht zou Luns zijn Belgische en Luxemburgse ambtgenoten om steun kunnen vragen over het in de EEG-Raad te behandelen onderwerp van de EMU en de Nederlandse afwijzing van de Commissievoorstellen. Terwijl het rapport-Werner een voor Nederland aanvaardbaar compromis bevatte, is het compromis in de ontwerp-resolutie dusdanig verwaterd en in Franse richting getrokken, dat het voor Nederland onaanvaardbaar is.
Aangezien de Bondsrepubliek tot dusverre steeds de Nederlandse opvattingen over de noodzaak van vergaande institutionele voorzieningen in de eindfase heeft gesteund, mag gehoopt worden dat de Duitsers aan de Nederlandse kant staan. Van de steun van de Benelux-partners zijn wij allerminst verzekerd - dit ondanks het feit dat Werner zijn naam verbonden heeft aan het rapport dat de Commissie nu onder de tafel wil vegen.