Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02290
22-05-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
521. Monetaire samenwerking.
Van Schaik stelt voor dit onderwerp in de REZ zo mogelijk aan de hand van een in de coördinatiecommissie te behandelen nota van Financiën te bespreken. Het gaat om de voorstellen van de Europese Commissie tot versterking van de coördinatie van het economisch beleid en verruiming van de onderlinge credietverlening. Van Schaik meent dat de gezien de recente veranderingen in Frankrijk overwogen moet worden de beoogde versterking van de monetaire samenwerking in beginsel in ruimer verband, tezamen met de toetredingskandidaten moeten worden geëntameerd.