Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4b. Vergadering EEG-ministerraad op 17 oktober.
1. Beslissingen over associatieverzoeken, invoering BTW en gemeenschappelijke handelspolitiek.
Luns stelt dat zelfden zoveel beslissingen zijn genomen als de laatste vergadering in Luxemburg. Er is overeenstemming over de betrekkingen met Israël, onderhandelingen met Spanje. Wel moest de delegatie een voorbehoud inzake grapefruit prijsgeven. Lardinois stelt echter dat hiermee lijnrecht is ingegaan tegen een besluit van de ministerraad. Luns betwist dit echter en meent dat hij gehandeld heeft conform de beslissingen in de minsterraad.
De minister-president stelt dat iedere bewindsman gebonden is aan beslissingen van de ministerraad. Lopen de onderhandelingen vast, dan dient de meest betrokken minister telefonisch op de hoogte te worden gebracht.