Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02305
24-10-1969
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4b. Vergadering EEG-ministerraad op 17 oktober.
2. De Europese topconferentie.
Luns deelt meet dat het gesprek met de Belgische en Luxemburgse ministers tijdens het déjeuner in Luxemburg gunstig is verlopen. Frankrijk houdt vooralsnog vast aan het standpunt dat eerste de landbouwfinanciering geregeld moet worden voordat over de uitbreiding van de gemeenschap kan worden gesproken. De andere landen willen die koppeling wel maken. Als Pompidou de harde lijn van De Gaulle zou volgen, dan wordt de topconferentie een mislukking.
Lardinois stelt dat er geen koppeling tussen landbouwfinanciering en uitbreiding moet zijn, maar sprake moet zijn van parallelliteit. Het gevaar bestaat anders dat Nederland het gelag moet betalen doordat het een veel zwaardere sleutel voor de verdeling van de financiële lasten moet accepteren vanwege die koppeling aan de Britse toetreding.