Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4j. EEG-ministerraad in Luxemburg over revaluatie van de Duitse mark.
De Koster stelt dat een beslissing over de door Duitsland gewenste revaluatie niet eenvoudig zal zijn, aangezien enerzijds Lardinois niet met een heffingensysteem voor Duitsland mee zou willen gaan en anderzijds de Duitsers willen dat de EEG aan de gevolgen van de revaluatie gaat meebetalen.
Witteveen stelt dat Duitsland tijdelijke toeslagen aan zijn boeren nationaal moet financieren en dat de rekeneenheid niet moet worden aangepast. Voorts moet de Nederlandse delegatie maatregelen aan de Duitse grens zien te voorkomen. Lardinois wil deze maatregelen cout que coute voorkomen. Hij kan zich wel verenigen met tijdelijke toeslagen voor de Duitse boeren. Hij wil voorkomen dat er een heffingensysteem ontstaat, dat op termijn het bijeenbrengen van de Europese landbouwprijzen bemoeilijkt.
Besloten wordt dat de Nederlandse delegatie in Luxemburg zal stellen dat er geen communautair geld beschikbaar mag komen voor de Duitse boeren, dat de heffingen op landbouwproducten aan de Duitse grens niet mogen worden uitgebreid en dat het geven van een voordeel uit het EEG-landbouwfonds voorlopig achter de hand wordt gehouden en eventueel als concessie kan worden gebruikt.