Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4i. Associatieovereenkomst met Turkije.
Polak wijst op de bepalingen in de overeenkosmt t.a.v. Turkse werknemers. I.v.m. het feit dat ca. 900.000 Turken in EEG-landen willen gaan werken, meent hij dat hierover nog nader ambtelijk overleg nodig is. Hij wijst erop dat indien deze Turken in enig EEG-land worden toegelaten ze in de gehele EEG werk kunnen zoeken. Gezien de huisvestings- en opvangmoeilijkheden acht hij het noch in het belang van de Turken noch van Nederland dat een groot aantal wordt toegelaten.
De Koster stelt dat de mogelijkheden om de vrije toegang te verschuiven beperkt zijn.
Polak stelt dat Nederland een toelatingsbeleid moet kunnen blijven voeren. Dit kan niet plotseling omver worden gegooid, mede omdat de bedrijven maar al te graag buitenlandse werknemers die op eigen gelegenheid komen te werk stellen.