Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4g. Voorbereiding Europese topconferentie.
Luns deelt mee dat Zwitserland heeft gevraagd aan de conferentie mede te delen dat het geïnteresseerd is in een band met de EEG in de vorm van een preferentieel handelsakkoord, associatie of volledig lidmaatschap. Oostenrijk heeft eerder ook dit soort verlangens geuit.
Witteveen deelt mee dat zijn Belgische ambtgenoot Snoy hem een driefasenplan heeft voorgelegd voor samenwerking op monetair gebied, die uiteindelijk moet leiden tot een monetaire unie. Witteveen meent dat een monetaire unie ondenkbaar is zonder een nauwe politieke samenwerking en een reële parlementaire controle. Daarnaast is ook coördinatie van het sociale beleid en inkomensbeleid noodzakelijk.
Klompé meent dat het plan-Snoy weer de fout maakt dat de Raad en niet de Commissie directieven kan geven. De Gemeenschap kan pas functioneren onder directe leiding van de Europese Commissie, die door het Europees Parlement tot aftreden kan worden gedwongen.
Besloten wordt dat de delegatie positief zal reageren op eventuele Belgische voorstellen inzake een nauwere samenwerking op monetair gebied, maar er wel op zal wijzen dat deze gepaard moet gaan met nauwere samenwerking op politiek gebied en een reële parlementaire controle.
Ook zal de delegatie aandacht vragen voor de toenemende omvang van concurrentievervalsende nationale subsidies.