Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4j. Financiering van de Gemeenschappen.
Witteveen heeft met Spierenburg gesproken over de kwestie van de afdracht van de douanerechten. Voorop staat dat de principële bezwaren worden gehandhaafd. Voor het eind van het jaar moet een oplossing worden gevonden, aangezien Nederland niet kan blijven weigeren aan een afdracht van douanerechten mee te werken. Op het moment zou de afdracht voor Nederland een grote belasting betekenen. Bij de voorstellen van de Commissie zou het Nederlandse percentage nog verder stijgen. Spierenburg suggereerde om voor een verdeelsleutel te kiezen op basis van het nationale inkomen. Voor Nederland zou dit minder ongunstig uitkomen.
Witteveen wordt gemachtigd in de EEG-Raad van 8 dec. 1969 voorzichtig na te gaan een oplossing te vinden voor de afdracht aan de hand van een nieuwe verdeelsleutel met een maximum-afwijking van het percentage van het nationale inkomen.