Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Vergadering EEG-Raad.
Op verzoek van De Koster werd deze middag een REZ-vergadering gehouden. De EEG-partners willen voor het einde van het jaar nog van alles regelen, maar de regeling van de bevoegdheden van het Europees Parlement dreigt in de verdrukking te komen. Hierover wil men in Brussel tot een gentleman's agreement komen. De REZ vreest dat er niets van terecht zal komen. De REZ heeft De Koster gemachtigd om, indien er geen bevredigende regeling voor het Europees Parlement wordt getroffen, de zaak te laten mislukken.
De minister-president stelt dat de delegatie een ruime marge heeft, maar de bevoegdheden van het EP mogen geen sluitstuk zijn. T.a.v de verdeelsleutel zal moeten worden gekomen tot een billijke lastenverdeling die geen belemmering is voor de toetredingskandidaten. Dit zou voor Nederland neerkomen op een percentage van 9%. De Europese Commissie kwam met een voorstel dat neerkwam op 10%. De REZ vond dit teveel. De conclusie was dat hard zou worden gesteld dat Nederland niet geneigd is meer te betalen dan overeenkomt met de BNP-verhouding. Witteveen wil met hard onderhandelen in de buurt van 9% komen.
Conclusies. 1. De Nederlandse delegatie is gemachtigd om, indien voor uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement geen bevredigende regeling wordt getroffen, de onderhandelingen te laten mislukken. 2. T.a.v. de verdeelsleutel heeft de delegatie het mandaat om tot een percentage van 9% te gaan. Indien de Raad tot een hoger percentage zou willen komen, zal Witteveen eerst contact opnemen met de minister-president. Al naar gelang de omstandigheden zal worden nagegaan of nog iets hoger dan 9% kan worden gegaan of dat de onderhandelingen in januari moeten worden voortgezet.