Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4i. Verslag van de EEG-Raad.
De minister-president spreekt zijn waardering uit voor het door De Koster als waarnemend voorzitter van de EEG-Raad bereikte resultaat. De Koster stelt dat de Franse delegatie heeft gevochten voor een aantal principes en daarvoor duur heeft moeten betalen. De landbouwfinanciering is voor Frankrijk gunstig uitgevallen, maar meer nog voor Nederland. T.a.v. de bevoegdheden van het Europees Parlement zijn nog wel moeilijkheden te verwachten. Op dit punt wil spreker geen concessies doen.
Witteveen merkt op dat Nederland de discussie over de financiering op gang moest brengen. De Europese Commissie bracht het voorstel op tafel om voor de eerste periode geen vaste verdeelsleutel vast te stellen, maar een systeem van maxima en minima. Aangezien het plafond voor Nederland te hoog zou worden (10,6%) heeft spreker dit afgewezen. Uiteindelijk is er uitvoerig onderhandeld over een nieuw compromisvoorstel van de Europese Commissie, dat voor Nederland neerkwam op iets meer dan 10%.
Zie ook