Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
612. Verhouding EEG-Engeland.
DGES heeft in zijn memo van 16/5 gesuggereerd om met de Duitsers en eventueel de Belgen overleg te plegen over bilateraal te voeren gesprekken met de Britten inzake problemen rond de toetreding. Gesuggereerd wordt daarom om tijdens de komende NAVO-Raadszitting van 6-8 juni contact op te nemen met de Duitse ambtgenoot en eventueel met minister Harmel.
Inmiddels is gebleken dat de Britten niet te hard van stapel willen lopen. Zij willen noch de hand van De Gaulle noch die van de EEG te forceren. Daarbij komt ook dat het VK niet tweemaal wil onderhandelen. De vraag is of Luns zijn Duitse ambtgenoot hierop zou kunnen wijzen. Daarbij zou kunnen worden voorgesteld om in de informele contacten met de Britten iets verder te gaan dan de Britten zich thans voorstellen, zonder zo ver te gaan dat er al een onderhandelingsdossier wordt opgesteld. De voorzichtige benadering heeft als voordeel dat het voor de Fransen moeilijker zal zijn negatief te reageren, indien hun door de vijf een tamelijk beknopte tekst wordt voorgelegd.
Zie ook