Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02337
19-07-1966
Actoren
Memorandum
Samenvatting
457. België vis-à-vis Engeland-EEG.
Tijdens het onderhoud van Harmel met Luns kwam de relatie EEG-VK ter sprake. Harmel was zeer onder de indruk van de negatieve houding van de Fransen tijdens het bezoek van Pompidou en Couve de Murville aan Londen. Harmel onderstreepte het verlangen van de Belgische regering om er voor zorg te dragen dat aan de Britten duidelijk wordt gemaakt dat de Franse opvattingen niet door de overige EEG-partners worden gedeeld en dat de Benelux-landen i.h.b. bereid zijn om te zoeken naar openingen voor Frankrijk in feite opnieuw een veto voor de Britse toetreding heeft gelegd.
Luns onderschreef deze Belgische stelling.
Afgesproken werd dat in Benelux-consultatie gezocht zal worden naar een formule om tezamen met het VK tot voorlopige conclusies te komen.
Zie ook