Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02339
14-09-1966
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1034.Toetreding Engeland tot de EEG.
Deze morgen had Hartogh de Britse ambassadeur ontboden. Enkele weken geleden was van Britse zijde verzocht dat Nederland studie zou maken van de problematiek van de toetreding tot de EEG, zoals dat eerder was aangekondigd door minister Schröder. De mogelijkheid van zo'n studie is met de DG's van EZ en Landbouw besproken, en men was daartoe ook wel bereid, maar het leek niet veel zin te hebben, indien zulks zou geschieden zonder enig contact met de Britten. Zonder hun medewerking zouden die studies wel eens tot eisen kunnen leiden, die later in de onderhandelingen onaanvaardbaar zouden kunnen zijn. Wil de studie voor zowel Nederland als voor het VK zin hebben, dan is ambtelijk contact gewenst.