Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02345
09-08-1967
Samenvatting
667. Enkele suggesties voor het gesprek met staatssecretaris Lahr. Memo voor De Koster.
1a. Gerefereerd kan worden aan een grote Duitse ambtelijke studie over de diverse aspecten van toetreding. Het zou nuttig zijn om de toetredingsproblemen reeds voor te exerceren, ten einde tegengif te bieden voor het geval de Duitsers onder sterke Franse pressie komen te staan.
b. Na ontvangst van het Commissierapport zullen de Fransen mogelijk aandringen op een uitgebreide studie van alle daarin genoemde onderwerpen. Getracht moet worden om die lijst zo kort mogelijk te houden door het aanleggen van strenge criteria. Hierdoor moet het mogelijk zijn om potentieel gevaarlijke en uitzichtloze onderwerpen in te perken tot de werkelijke problematiek van de besluitvormingsmechanismen in een vergrote Gemeenschap. Het gaat erom het voorgesprek tussen de zes binnen de redelijke perken te houden.
C. De mededeling dat Nederland rekening houdt met een breuk met Frankrijk zal Lahr voldoende duidelijk zijn. De Koster zou kunnen opmerken dat, indien het zover mocht komen, een nauw contact tussen de vijf een eerste vereiste zal zijn. Zie hiervoor memo DES aan DGES [S02346].
Andere gespreksonderwerpen o.a. Griekenland en verlenging Yaoundé Conventie.
Zie ook