Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4e Voorbereiding EEG-ministerraad op 19 en 20 januari.
Luns is in toenemende mate bezorgd over de afspraken van dec. 1969 over de bevoegdheden van het Europese Parlement. Volgens De Koster dient de Nederlandse delegatie onder geen beding af te wijken van het bereikte compromis. De Fransen maken nu echter bezwaar tegen een recht van initiatief inzake de uitgaven. Luns meent dat Nederland aan zijn standpunt moet blijven vasthouden.
Besloten wordt dat de Nederlandse delegatie, zonder dat hieraan vooraf bekendheid wordt gegeven, blijft vasthouden aan het Nederlandse standpunt inzake de regeling van de bevoegdheden van het Europees Parlement. Buitenlandse Zaken zal voor de volgende vergadering in een nota aan de raad nadere gegevens verstrekken over de bevoegdheden van het Europees Parlement en het in dec. 1969 bereikte compromis.
Zie ook