Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4g. Samenstelling van de nieuwe Europese Commissie.
De Koster stelt dat de Duitse regering wil vasthouden aan de afspraak om het ledental van de Commissie op 1 juli terug te brengen van 14 op 9. Italië zal opnieuw het voorzitterschap verlangen en waarschijnlijk hiervoor Colombo kandideren. Rey wil voorzitter blijven en heeft de steun van de Belgische regering. Duitsland zal zich hiertegen echter verzetten. Nederland zal in de nieuwe commissie slechts één lid kunnen voordragen. De Koster wil zelf de vernieuwing van de Commissie niet uitstellen, omdat hij er de voorkeur aan geeft dat de Commissie is ingespeeld voordat de EEG wordt uitgebreid. Witteveen is het hiermee eens.
Op voorstel van Luns zal de keuze van het door Nederland aan te wijzen commissielid nader in de raad worden besproken.