Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4l. Verslag EEG-Raad; landbouwzaken.
Lardinois deelt mee dat bij de discussies over het financiël reglement de essentie van het Nederlandse standpunt m.b.t. het herzien van de financiële doelstelling boven tafel is gebleven. Afgesproken is dat in de toekomst voor het oriëntatiedeel van het EEG-landbouwfonds 285 mln r.e. beschikbaar zal worden gesteld. Witteveen is verheugd dat de formule inzake de financiële doelsteling staande is gebleven. Nederland zal zeer attent moeten zijn bij de verdere uitwerking hiervan. Hij meent dat het plafond van 285 mln r.e. niet mag worden overschreden. Hij meent dat naarmate de voorstellen van de Commissie tot prijsverlaging niet worden gerealiseerd er ook minder moet worden uitgegeven aan sociale en structuurverbeterende maatregelen.
Lardinois stelt dat het een illusie is te verwachten dat de EEG-Raad de voorstellen van de Commissie zonder meer zal aanvaarden. Hij verwacht geen evenwicht op het niveau dat de Commissie voorstelt, maar wel een evenwicht met inbegrip van de structurele en sociale maatregelen.