Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02375
31-01-1968
Actoren
Memorandum
Samenvatting
113. Ontbijtgesprek te Brussel op 30-1-1968 van de vijf.
Allereerst geeft Harmel een toelichting van het aide mémoire van de Benelux. Brandt stelt dat in het Benelux-plan ook een aantal elementen voorkomen, die ook de Westduitse regering aanspreekt. Daarnaast denkt Duitsland aan het aanbieden aan het VK om mee te doen met Euratom. Hij stelt wel dat het Duits-Franse vriendschapsverdrag de peiler blijft van de Duitse buitenlandse politiek.
Van Nederlandse zijde werd gesteld dat men niets verwacht van de besprekingen van Brandt in Parijs. De procedure op basis van de Benelux-voorstellen moet echter doorgaan.
Luns stelt grote bewondering te hebben voor het geduld van de Duitse regering, maar Frankrijk mag er niets tegen hebben dat de vijf samenwerken met het VK op terreinen die niet bestreken worden door het Verdrag van Rome.
Besloten wordt dat op de aansluitende WEU-vergadering zowel de Benelux-voorstellen als het Duitse standpunt kort uiteen zullen worden gezet.