Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02376
28-02-1968
Samenvatting
224. Toetreding Verenigd Koninkrijk in Raadszitting 29 februari 1968.
T.a.v. de Duitse plannen voor een 'arrangement' dient rekening te worden gehouden met twee mogelijkheden: 1) de BRD stelt een vrijhandelszone voor, 2) de BRD beperkt zich tot enige vage aanduidingen op het gebied van tarifaire preferenties en regelingen voor de afzet voor landbouwproducten.
Ad 1) Mochten de Duitsers een vrijhandelszone voorstellen, dan mag aangenomen worden dat Frankrijk zich hiertegen zal verzetten. Nederland hoeft zich niet negatief op te stellen, al zal uiteraard gesteld moeten worden dat deze vrijhandelszone op korte termijn overgaat in een volledig lidmaatschap.
Ad 2) In Parijs is slechts in zeer algemene termen gesproken over de preferentiƫle regeling die wellicht voor Frankrijk acceptabel zou zijn. Mocht de BRD met een dergelijk vaag plan komen, kan men vragen en opmerkingen plaatsen die gericht zijn op het constateren van gebrek aan overeenstemming tussen Frankrijk en Duitsland.
Inzake consultaties met de kandidaatleden meent Italianer dat deze beter zonder Frankrijk kunnen worden gehouden.