Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02379
22-05-1968
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
503. Overzicht van de discussies rond de toetreding van het Verenigd Koninkrijk sinds 19 december 1967.
Bij het overzicht valt de volgende algemene tendens te constateren. Ondanks alle pogingen, voorstellen en tegenvoorstellen op de verschillende Raadsvergaderingen en andere gelegenheden, is het resultaat het langzaam loslaten van het oorspronkelijke standpunt der vijf, nl. zo snel mogelijk onderhandelingen openen over toetreding van het VK en de andere kandidaat-leden, naar een veel minder concrete benadering waarbij men nu reeds spreekt over een eventueel handelsakkoord tout court. Het Benelux-memorandum werd door de Duitsers vooral gezien als een bereidheid van Nederland om weer aan de arbeid van de Gemeenschappen deel te nemen. De vijf bleken geen gesloten front te kunnen vormen.