Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4e. Samenstelling van de nieuwe Europese Commissie.
Luns meldt dat het gesprek tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de zes tot de conclusie heeft geleid dat handhaving van het ledental van 14 alleen door verdragswijziging mogelijk zou zijn. Frankrijk en Duitsland willen aan het verdrag vasthouden, waardoor een verdere discussie over verdragswijziging zinloos is. Luns is voornemens zijn ambtgenoten te vragen of zij bereid zijn te spreken over de politieke samenstelling van de Commissie. De beslissing over de Nederlandse kandidatuur, die voor 5 juni genomen moet worden, acht hij nog prematuur, omdat niet geheel duidelijk is welke kandidaten de andere landen zullen voorstellen.
Besloten wordt, op verzoek van Lardinois, de beslissing over de Nederlandse kandidatuur aan te houden tot 29 mei.