Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02389
05-06-1970
Samenvatting
4j. Europese monetaire eenwording.
Luns merkt op dat in de coördinatiecommissie is besloten de aandacht van de ministerraad te vragen voor het feit dat de bijeenkomsten van de EEG-ministers van Financiën nog steeds buiten EEG-Raadsverband worden gehouden. Spreker wil dit komende maandag in Luxemburg aan de orde stellen, aangezien de commissie-Werner snel vordert.
Witteveen herinnert eraan dat op de Haagse topconferentie onder druk van Buitenlandse Zaken is besloten op korte termijn de Europese monetaire integratie tot stand moet komen. Spreker heeft daar steeds de nodige zorgen over gehad. Hij is verheugd dat het interim-rapport van de commissie-Werner zich hier enigszins bij aansluit. Witteveen wil vooralsnog niet verder gaan dan nodig om het werk van de commissie-Werner voort te kunnen laten gaan.
Er zal zeker nu nog geen beslissing moeten worden genomen over het plan-Barre.