Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02396
23-07-1970
Samenvatting
4c. Overleg inzake een Europese politieke unie.
Luns heeft tijdens de laatste Europese Raad zijn vermoeden bevestigd gekregen dat Frankrijk niets meer voelt voor politieke coƶrdinatie binnen de EEG en nog minder voor een politieke unie. Deze radicale wijziging van de Franse politiek is te verklaren door de gestegen macht van West-Duitsland en de Duitse Oost-politiek, waardoor Frankrijk een chantagemiddel uit handen is geslagen. Voorts is van belang dat Brandt anders tegenover Frankrijk staat en men vreest dat Groot-Brittanniƫ in een politieke unie de Franse politiek waarschijnlijk niet zou willen steunen. Frankrijk gaat zich weer meer concentreren op het overleg tussen de Grote Vier.
Luns meent dat dit alles de Britten niet onwelkom zal zijn. Hij verwacht dat zij bereid zullen zijn een bilateraal akkoord met Frankrijk te sluiten en hij meent dat de Franse regering zich nog niet realiseert dat monetaire integratie niet mogelijk is zonder politieke samenwerking.