Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02405
14-10-1970
Samenvatting
988. Bezoek minister Rippon.
Verwacht mag worden dat tijdens dit bezoek twee onderwerpen inzake de toetreding de aandacht zullen vragen, nl. 1) het opvoeren van het tempo van de onderhandelingen en 2) de mogelijkheid tot consultatie over verdere onderhandelingen van de EEG, voordat de EEG-Raad daarover concrete beslissingen neemt.
Ad 1) Rippon wekt de indruk dat de onderhandelingen tot nu toe bevredigend verlopen. De Nederlandse indruk is dat de Britten om de hete brei van de voornaamste vraagstukken heendraaien en dat de eigenlijke onderhandelingen nog niet zijn begonnen. Een van de hoofdzaken die nu pas aan de orde komen is de overgangsperiode voor het landbouwbeleid. Rippon wil waarschijnlijk de onderhandelingen vóór eind 1971 hebben afgerond. Deze gedachte moet worden toegejuicht.
Ad 2) Hier wordt een reëel probleem aangesneden. De EEG vraagt de kandidaten om het verdrag en de daarop berustende besluiten te accepteren. De kandidaten willen echter de nog te nemen besluiten beïnvloeden. Indien dit niet lukt, dan zijn zij wellicht genoodzaakt om het betreffende besluit in de toetredingsonderhandelingen te betrekken.