Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02408
16-10-1970
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4g. Bezoek van de Britse minister Rippon.
Luns deelt mee dat hij deze middag samen met Lardinois en De Koster heeft geluncht met minister Rippon, die de Britse delegatie bij de toetredingsonderhandelingen leidt. Lardinois heeft Rippon, die nogal optimistisch dacht over de problemen rond toetreding, duidelijk proberen te maken dat de Britse regering door enkele zure appels heen zal moeten bijten. Hij wees erop dat niet de overgangsperiode of de duur daarvan fundamenteel is maar voorop moet staan dat de Britse regering van het moment van toetreding volwaardig lid is. Dit kan alleen worden bereikt als de Britse regering bereid is het hele EEG-systeem toe te passen, waarbij alleen uitzonderingen kunnen worden gemaakt t.a.v. het prijsniveau. Lardinois meent dat de Britse regering zich teveel richt op onderdelen, terwijl men het eerst eens moet worden over beginselen.