Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02416
11-12-1970
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4f. De toetreding van Groot-Brittanniƫ tot de EEG.
De Koster meldt dat de Britse regering in Brussel voor een verrassing heeft gezorgd door in te stemmen met een systeem van eigen middelen in de definitieve periode en met een eenvormige overgangsperiode van 5 jaar voor de landbouw, industrie, harmonisatie van belastingen en vrijmaken van het kapitaalverkeer. De mededeling miste effect, omdat de Franse delegatie verklaarde over beide punten nog niet te hebben nagedacht. Spreker meent dat de Britse delegatie een fout heeft gemaakt door de EEG-ministers met deze belangrijke concessie te overvallen.
Minister Rippon deelde overigens wel mee dat hij t.a.v. de financiƫle bijdrage rekenende op een langere uitloopperiode.
Thema
Trefwoorden
Personen