Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02423
15-3-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
244. EEG-VK.
Van de vier onderwerpen die tezamen deel uitmaken van het package deal (aanpassing Britse landbouw, Nieuw-Zeeland, suiker en contributiebepaling) heeft de Gemeenschap slechts op het eerste punt een communautair standpunt weten te ontwikkelen dat aan de Britten is meegedeeld. Het is onwaarschijnlijk dat ze daarover zullen gaan onderhandelen, zolang de EEG met name nog geen aanbod heeft gedaan over Nieuw-Zeeland en suiker.
Luns zou in zijn verklaring kunnen stellen dat de wenselijkheid van uitbreiding door de zes is vastgesteld in december 1969. De Britten dienen het EEG-verdrag en alle daarop gebaseerde beslissingen te accepteren en uitsluitend kunnen onderhandelen over overgangsmaatregelen. Dit betekende ook aanvaarding van het EEG-landbouwsysteem en het financieel reglement., hetgeen voor de Britten offers met zich mee zal brengen. De Britten hebben dit aanvaard in de hoop dat daarmee de onderhandelingen sneller zouden verlopen. Noch de Britse regering, noch het Britse publiek begrijpt nu waarom de EEG nu zoveel tijd nodig hebben voor het bepalen van overgangsvoorwaarden. Het publiek ziet hierin een aarzeling van de zes om de kandidaten in hun midden te aanvaarden.
Het is daarom van belang om voor het zomerreces het over de belangrijkste punten van de overgangsperiode eens te worden en ons daarbij te beperken tot die eisen, die voor de toekomstige samenwerking van belang zijn.