Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02424
18-03-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
258. EEG-VK.
Hartogh lunchte in Brussel met Con O'Neill, hoofd van de Britse onderhandelingsdelegatie. Onderwerp was de houding van de Fransen. Hartogh stelde dat Nederland voor een dilemma stond, nl. of meewerken aan een compromis, wat gezien het extreme Franse standpunt ongunstig zou uitvallen, of door de Fransen niet tegemoet te komen een gemeenschappelijk standpunt van de zes afhouden, waardoor de onderhandelingen geen voortgang kunnen maken. O'Neill begreep de Nederlandse positie goed en hoopte dat de Nederlandse delegatie voorshands haar standpunten zou handhaven. Tijdens de vergadering in mei konden altijd nog concessies worden gedaan.