Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Verslag EEG-Raad inzake toetredingsonderhandelingen met Groot-Brittannië.
De EEG-Raad van 30 maart stond in het teken van enkele monetaire kwesties rond de toetreding. Zo stelde de Belgische minister Snoy voor om de monetaire problematiek op te dragen aan een commissie van experts onder toezicht van Coreper en niet aan het monetair comité. De Nederlandse delegatie maakte bezwaar, maar moest dit opgeven. De Fransen brachten de rol van het pond sterling als reservevaluta op tafel. Inzake de financieringskwestie was de Nederlandse positie aanvankelijk sterk, maar deze werd ondergraven doordat er werd tegemoet gekomen aan de Franse wensen.