Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02428
08-04-1971
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4i. Gesprek met minister Luns met de Franse president Pompidou inzake de toetreding van Groot-Brittanniƫ tot de EEG.
Luns merkt op dat hij tegen de pers zijn gesprek met Pompidou en Schumanne optimistischer heeft weergegeven dan het in feite was. De kans dat er tussen 10 en 14 mei een akkoord bereikt zal worden slaat Luns niet hoog aan. Hij heeft de indruk dat Frankrijk op een beter aanbod van Groot-Brittanniƫ wacht. Wel stelde Pompidou zich positiever op dan Schumann. Al met al heeft spreker de indruk dat Frankrijk Groot-Brittanniƫ in de EEG wil opnemen.